Zâhirî

  • Dini Sözlük

    Zâhirî İlimler Nedir?

    Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri…

  • Dini Sözlük

    Mânây-ı Zâhirî Nedir?

    Bir lafzın görülen, anlaşılan, meşhûr mânâsı. Âl-i İmrân sûresinin başında bildirildiği üzere, Kur’ân-ı kerîmin âyetleri iki türlüdür. Biri muhkemât olup,…

Başa dön tuşu