Vücûdî

  • Dini Sözlük

    Tevhîd-i Vücûdî Nedir?

    Mâsivâyı (Allahü teâlâdan başka her şeyi) yok bilmektir. Tevhîd-i vücûdîyi ilk açıklayan Muhyiddîn-i Arabî’dir. (İmâm-ı Rabbânî) Büyük pederim Abdülehad, tevhîd-i…

  • Dini Sözlük

    Teayyün-i Vücûdî Nedir?

    Varlıkta meydana gelme, hâsıl olma. Teayyün-i ilmî, teayyün-i vücûdîden evveldir ve onun husûsiyetlerinden bir husûsiyettir. (İmâm-ı Rabbânî)

Başa dön tuşu