Vücûd

  • Dini Sözlük

    Vücûd Nedir?

    Var olmak. Allahü teâlânın zâtı hakkında, bilmemiz vâcib olan sıfatlar beştir: 1) Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli olmamak, 2) Bekâ:…

  • Dini Sözlük

    Vahdet-i Vücûd Nedir?

    Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) muhabbetle zikir yapması esnâsında, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutup, yalnız O’nu bilmesi hâli. “Vahdet-i…

Başa dön tuşu