Vilâyet-i

 • Dini SözlükVilâyet-i Sugra Nedir?

  Vilâyet-i Sugra Nedir?

  Vehimden ve hayâlden kurtulamadan ilerlenen evliyâlık yolu. Buna Vilâyet-i evliyâ da denir. Vilâyet-i sugrada, vehmden ve hayâlden kurtuluş yoktur. Vilâyet-i…

 • Dini SözlükVilâyet-i Muhammediyye Nedir?

  Vilâyet-i Muhammediyye Nedir?

  Peygamber efendimizin kendine mahsûs vilâyetle birlikte bütün peygamberlerin vilâyetlerini (evliyâlık derecelerini) kendisinde toplamış olması. Vilâyet-i Mustafaviyye de denilir. Peygamberlerden birinin…

 • Dini SözlükVilâyet-i Kübrâ Nedir?

  Vilâyet-i Kübrâ Nedir?

  Vehimden ve hayâlden kurtulma makâmı. Bu vilâyete, Vilâyet-i enbiyâ da denir.

 • Dini SözlükVilâyet-i Hâssa Nedir?

  Vilâyet-i Hâssa Nedir?

  Tasavvufta, nefsin îmân ve itâate geldiği ve bütün ibâdetlerin hakîkî ve kusursuz olduğu makam. Kulun dileği ve isteği sâdece sâhibi…

 • Dini SözlükVilâyet-i Âmme Nedir?

  Vilâyet-i Âmme Nedir?

  İslâmiyet’in yalnız sûretine uyanların kavuştuğu evliyâlık makâmı. Vilâyet-i âmmeye kavuşanlar tasavvuf yolunda ilerleyerek vilâyet-i hâssaya (seçilmiş olanların evliyâlığına) kavuşabilirler. (İmâm-ı…

Başa dön tuşu