Vatan

  • Dini Sözlük

    Vatan Nedir?

    İnsanın yerleştiği, oturduğu yer, memleket. Vatan sevgisi îmândandır. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât) Hanefî mezhebinde üç türlü vatan vardır: Vatan-ı aslî, vatan-ı ikâmet,…

  • Dini Sözlük

    Sefer Der Vatan Nedir?

    Nakşibendiyye yolunun on bir temel esâsından biri. Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) kötü ahlâk, beşer (insan) tabiatının sıfatlarından kurtulması, beşerî…

Başa dön tuşu