Usûl

 • Dini SözlükUsûl ve Fürû Nedir?

  Usûl ve Fürû Nedir?

  1. Fıkıh ilminde usûl; baba ve dedeler, ana ve nineler; fürû’, çocuklar ve torunlar. Usûl ve furû’a ve zevceye (hanıma)…

 • Dini SözlükUsûl Bilgileri Nedir?

  Usûl Bilgileri Nedir?

  İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed’in kavillerini (ictihâdlarını, re’ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr,…

 • Dini SözlükUsûl Nedir?

  Usûl Nedir?

  Asıllar, kökler, temeller. Asl kelimesinin çokluk şeklidir.

Başa dön tuşu