Ulûm-i

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i Nakliyye Nedir?

  Din bilgileri; edille-i şer’iyye denilen dînin dört temel kaynağından yâni Kur’ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîflerden, icmâ-ı ümmet, kıyâs-ı fukahâdan elde edilen…

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i İslâmiyye Nedir?

  İslâm bilgileri, din bilgileri, müslümanların öğrenmesi lâzım olan bilgiler. Ulûm-i İslâmiyye’nin bir kısmını öğrenmek farz, bir kısmını öğrenmek sünnet, bir…

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i İbtidâiyye Nedir?

  Âlet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belâgat, mantık vs. gibi ilimler.

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i Dîniyye Nedir?

  İslâm bilgileri, din bilgileri. Ulûm-i dîniyye, dünyâ ve âhirette huzûru, seâdeti kazandıran bilgilerdir.Bunlar da iki kısma ayrılır. Bunlar ulûm-i âliyye…

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i Âliyye Nedir?

  Yüksek din bilgileri. Ulûm-i âliyye bilgileri sekizdir. 1) Tefsîr ilmi, 2) Usûl-i kelâm ilmi, 3) Kelâm ilmi, 4) Usûl-i hadîs…

 • Dini Sözlük

  Ulûm-i Akliyye Nedir?

  Tecribî (deneye bağlı) ilimler. His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek tecrübe ve hesab edilerek elde edilen ilimler. Ulûm-i akliyye…

Başa dön tuşu