Ulemâ-i

 • Dini SözlükUlemâ-i Sû Nedir?

  Ulemâ-i Sû Nedir?

  Kötü âlimler; insanları doğru yoldan saptıran, ilmini dünyâ kazancına, mala ve mevkîye kavuşmaya vâsıta eden din adamları. Din adamları içinde,…

 • Dini SözlükUlemâ-i Râsihîn Nedir?

  Ulemâ-i Râsihîn Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan yüksek din âlimlerine verilen isim. Bunlar; Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn,…

 • Dini SözlükUlemâ-i Âmilîn Nedir?

  Ulemâ-i Âmilîn Nedir?

  İlmi ile amel eden âlimler. (Bkz. Âlim) Ulemâ-i âmilînin bulunduğu mecliste olmanın sevâbı halka görünseydi, onun için dövüşürler, hattâ onun…

Başa dön tuşu