Tesbih

  • Dini Sözlük

    Tesbîh Namazı Nedir?

    Hadîs-i şerîfte, af ve mağfiret olunmak için kılınması tavsiye buyrulan namazlardan biri. Resûlullah efendimiz, tesbîh namazını, amcası hazret-i Abbâs’a öğretmiş…

  • Dini Sözlük

    Tesbih Nedir?

    1. Allahü teâlâyı, O’na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak…

Başa dön tuşu