Tercîh

  • Dini Sözlük

    Tercîh Ehli Nedir?

    Hanefî mezhebinde, dînî hükümleri bildiren fıkıh âlimlerinin beşinci tabakasında bulunan ve ictihâd (Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden dînî hüküm çıkarma)…

  • Dini Sözlük

    Eshâb-ı Tercîh Nedir?

    Hanefî mezhebinde, fıkıh âlimlerinin beşinci tabakası. Bunlar, ictihâd gücüne sâhib olmayan, sâdece bağlı oldukları mezhebdeki müctehidlerin ictihadları (verdikleri hükümleri) arasından…

Başa dön tuşu