Temiz Gıda Temiz Nesil

  • Hutbeler

    Cuma Hutbesi: Temiz Gıda Temiz Nesil

    Muhterem Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabına ve onların şahsında bütün insanlığa şöyle seslendi: “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir,…

Başa dön tuşu