Tefsîri

  • Dini Sözlük

    Rivâyet Tefsiri Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sur veya…

  • Dini Sözlük

    Dirâyet Tefsîri Nedir?

    Resûlullah’tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere…

Başa dön tuşu