Tecellî-i

 • Dini Sözlük

  Tecellî-i Zât Nedir?

  İsim ve sıfatlar araya girmeden sâdece zât-ı ilâhînin tecellî etmesi. Tecellî-i zât,Peygamberlerin sonuncusuna (Muhammed aleyhisselâma) mahsûstur. O’nun yanısıra başka peygamberlere…

 • Dini Sözlük

  Tecellî-i Sûrî Nedir?

  Zât-ı ilâhînin veya isimlerinin kendilerinin değil, sûretlerinin, görüntülerinin tecellîsi. Başkalarının yolun sonunda kavuştukları ve Hakk-ul yakîn dedikleri, bize yolun başında…

 • Dini Sözlük

  Tecellî-i Sıfat Nedir?

  Allahü teâlânın sıfatlarının tecellîsi. Seyyid Nûr’un bir teveccühü (bakması) ile tâliblerin (kendisine talebe olanların) kalbleri zikre başlardı. Tecellî-i sıfat hâsıl…

 • Dini Sözlük

  Tecellî-i Ef’âl Nedir?

  Sâlikin, yâni tasavvuf yolcusunun, kulların fiillerini Allahü teâlânın fiilinin zılleri (görüntüleri) olarak görmesi ve bu fiillerin varlığının O’nun fiili ile…

 • Dini Sözlük

  Tecellî-i Cemâl Nedir?

  Allahü teâlânın cemâlinin zuhûru. Cennet’te mü’minlerin makbûl olanları, her sabah ve akşam, derecesi aşağı olanlar ise, her Cumâ günü ve…

Başa dön tuşu