Teâlâ

 • Dini Sözlük

  Tebâreke ve Teâlâ Nedir?

  Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında ve yazıldığında, söylenen ve yazılan, “Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)” mânâsına ta’zîm ve…

 • Dini Sözlük

  Teâlâ ve Tekaddes Nedir?

  Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında: “Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)” mânâsına hürmet, saygı ifâdesi. Allahü…

 • Dini Sözlük

  Rıdvânullahi Teâlâ Aleyim Ecmaîn Nedir?

  Daha çok Eshâb-ı kirâmın isimleri anılınca söylenen; “Allahü teâlânın rızâsı onlar üzerine olsun” mânâsına, duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. Bir…

 • Dini Sözlük

  Radıyallahü Teâlâ Anhâ Nedir?

  Hanım sahâbîlerden birinin ismi anılınca veya yazılınca söylenen “Allahü teâlâ ondan râzı olsun” mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki…

 • Dini Sözlük

  Kaddesallâhü Teâlâ Esrârehümül’azîz Nedir?

  Daha çok tasavvuf büyüklerinin, evliyâ zâtların isimleri anılınca ve yazılınca söylenen veya yazılan Allahü teâlâ onların kıymetli sırlarını temiz, mübârek…

 • Dini Sözlük

  Hak Teâlâ Nedir?

  Yüce Allah. Allah celle celâlühü. (Bkz. Allah) Hak teâlâ, intikâmın kul eli ile alır İlm-i hâli bilmiyenler, onu kul yaptı…

Başa dön tuşu