Tayyibe

  • Dini Sözlük

    Şecere-i Tayyibe Nedir?

    Temiz ağaç. Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan İslâmiyet’e verilen ad. Zâhir (beden) her zaman İslâmiyet’in emirlerini yapmaya mecbûrdur. Bâtın…

  • Dini Sözlük

    Kelime-i Tayyibe Nedir?

    “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü. Kelime-i tevhîd de denir. (Bkz. Kelime-i Tevhîd) …Kelime-i tayyibe bir sadakadır (Allahü teâlânın rızâsını…

Başa dön tuşu