Tarafeyn

  • Dini SözlükTarafeyn Nedir?

    Tarafeyn Nedir?

    İki taraf; İmâm-ı a’zam ile talebelerinden İmâm-ı Muhammed’in bir mes’elede reylerinin (ictihâdlarının) aynı olması sebebiyle ikisine birden verilen isim. Bir…

Başa dön tuşu