Takrîr

  • Dini Sözlük

    Takrîr Nedir?

    Anlatma, anlatım, bir âlimin kitâbdan okuyarak îzâh ve açıklamalarda bulunması. Pâdişâhın huzûrunda yapılan huzur dersleri; Ramazan ayının ilk gününden başlamak…

Başa dön tuşu