Tahrîm

  • Dini Sözlük

    Tahrîm Sûresi Nedir?

    Kur’ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi. Tahrîm sûresi on iki âyet-i kerîmedir. Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Bu sûrede; bütün mü’minlerin,…

Başa dön tuşu