Tâbiîn

 • Dini Sözlük

  Tebe-i Tâbiîn Nedir?

  Peygamber efendimizin Eshâbını gören ve sohbetinde bulunmakla Tâbiîn denen büyükleri görmekle şereflenenler. (Bkz. Tâbiîn) Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i tâbiînin…

 • Dini Sözlük

  Tâbiîn Nedir?

  Hadîs-i şerîflerle medhedilen, Eshâb-ı kirâmdan sonra gelen şerefli nesil. Eshâb-ı kirâmı görüp, onların sohbetinde bulunanlar. (Bkz. Eshâb-ı Kirâm) Eshâb-ı kirâm…

 • Dini Sözlük

  Etbautebe-i Tâbiîn Nedir?

  Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler. Tebe-i tâbiînin asrı hicrî 220 (m.835)’de son…

Başa dön tuşu