sünnet

 • İslam Tarihi

  Hz.Muhammedin Hayatı

  PEYGAMBERIMIZIN DOGUMU Peygamberimiz Fil vakasından 50 gün sonra ,Rebiullevvel ayinin on ikinci Pazartesi günü,tan yeri ağarırken, Mekke`de doğdu. PEYGAMBERIMIZ DOĞDUĞUNDA…

 • Dini Sözlük

  Zevâid Sünnet Nedir?

  1. Farzla birlikte kılınması bildirilmeyen nâfile namazlar. 2. Peygamber efendimizin ibâdet olarak değil de, âdet olarak, devâmlı yaptığı şeyler. Peygamber…

 • Dini Sözlük

  Takrîrî Sünnet Nedir?

  Peygamber efendimizin, görüp de mâni olmadığı şeyler. (Bkz. Sünnet)

 • Dini Sözlük

  Sünnet Olmak Nedir?

  Çocuğun sünnet derisinin çepeçevre kesilmesi. Hitân. Çocuğu sünnet ettirmek Peygamber efendimizin mühim sünnetlerindendir. İslâmiyet’in şiârı, alâmeti ve nişanıdır. Çocuğun sünnet…

 • Dini Sözlük

  Sünnet Nedir?

  Yol, kânun, âdet. 1. Peygamber efendimizin mübârek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler. Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana…

 • Dini Sözlük

  Müekked Sünnet Nedir?

  Kuvvetli sünnet. Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terkettikleri sünnet. Sabah namazının sünneti, öğlenin dört rek’atlik ilk sünneti ve iki…

 • Dini Sözlük

  Kitâb ve Sünnet Nedir?

  Kur’ân-ı kerîm ve Peygamber efendimizin hadîs-i şerîfleri (söz, iş ve görüp de bir şey demedikleri hususlar) mânâsına olan bir terim.…

 • Dini Sözlük

  Kefen-i Sünnet Nedir?

  Vefât eden erkek için üç, kadın için beş parça olan bez parçası. Erkek için kefen-i sünnet üç parça, yâni izâr,…

 • Dini Sözlük

  Gayr-ı Müekked Sünnet Nedir?

  Müekked olmayan sünnet. Resûlullah efendimizin bâzan yapıp, bâzan yapmadığı ibâdet ve tâatler. (Bkz. Sünnet)

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Îtikâdı Nedir?

  Peygamber efendimizin veEshâb-ı kirâmın (arkadaşlarının) ve onların yolunda bulunan İslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru îtikâd, inanış. Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan din…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Âlimleri Nedir?

  İnanılması lâzım olan din bilgilerini Eshâb-ı kirâmdan (Peygamber efendimizin arkadaşlarından) doğru olarak öğrenip, kitablara yazan ve Ehl-i sünnet îtikâdında olan…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Sünnet Nedir?

  Îtikâdda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber efendimizin ve O’nun Eshâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan…

Başa dön tuşu