Sû-i

 • Dini Sözlük

  Sû-i Zan Nedir?

  Kötü zan. Sû’-i zan etmeyiniz. Sû’-i zan, yanlış karar vermeğe sebeb olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münâkaşa etmeyiniz,…

 • Dini Sözlük

  Sû-i Niyyet Nedir?

  Kötü niyet.

 • Dini Sözlük

  Sû-i Hâtime Nedir?

  Îmânsız ölmek, kötü son. Sû’-i hâtimenin birçok sebebleri vardır. Bunun ilmi örtülüdür. Bu sebeblerden ikisi şöyledir: Birincisi; bâtıl bir bid’ate…

 • Dini Sözlük

  Sû-i Hâl Nedir?

  Kötü hal. Birini tezlîl için zahmetle etme iştigâl, Arkadaş kazanmaya, mâni sû’i hâl. (Diyarbakırlı Sâid Paşa) (Bir kimseyi aşağılamak için…

 • Dini Sözlük

  Sû-i Fehm Nedir?

  Kötü anlayış. Her zarar, insana, kendi nefsinden gelir, Yüz karası, âdeme (insana) sû’-i fehminden gelir. (Diyarbakırlı Saîd Paşa)

 • Dini Sözlük

  Sû-i Ef’âl Nedir?

  Kötü davranışlar, tavır ve işler. Ma’sûn et (koru) sû’-i ef’âlden ilâhî, Nasîb et râzı olduğun râhı (yolu). (Beykozlu Muhammed bin…

 • Dini Sözlük

  Sû-i Edeb Nedir?

  Edebsizlik, edeb dışı hareket, insanlara iyi muâmele etmemek, haddini bilmemek. Namaz ta’dîl-i erkânına uymadan yâni rükû ve secdeleri tam yapmadan…

Başa dön tuşu