Şirketi

 • Dini SözlükVücûh Şirketi Nedir?

  Vücûh Şirketi Nedir?

  Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket. Vücûh şirketinde kâr, malın helâki veya ziyandaki…

 • Dini SözlükSanâyi Şirketi Nedir?

  Sanâyi Şirketi Nedir?

  İki veya daha fazla san’at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere…

 • Dini SözlükMüzârea Şirketi Nedir?

  Müzârea Şirketi Nedir?

  Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda)…

 • Dini SözlükMüsâkât Şirketi Nedir?

  Müsâkât Şirketi Nedir?

  Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık. Çalışan kimse…

 • Dini SözlükMülk Şirketi Nedir?

  Mülk Şirketi Nedir?

  İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber…

 • Dini SözlükMufâvada Şirketi Nedir?

  Mufâvada Şirketi Nedir?

  Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması…

 • Dini SözlükMudârebe Şirketi Nedir?

  Mudârebe Şirketi Nedir?

  Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık. Mudârebe şirketinde…

Başa dön tuşu