Şirketi

 • Vücûh Şirketi Nedir?

  Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket. Vücûh şirketinde kâr, malın helâki veya ziyandaki…

  Devamını Oku »
 • Sanâyi Şirketi Nedir?

  İki veya daha fazla san’at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere…

  Devamını Oku »
 • Müzârea Şirketi Nedir?

  Zirâat ortaklığı. Harman yapılan ürünleri yetiştirmek için, tarla yâni toprak birinden, çalışma, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü sözleşilen nisbette (miktârda)…

  Devamını Oku »
 • Müsâkât Şirketi Nedir?

  Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık. Çalışan kimse…

  Devamını Oku »
 • Mülk Şirketi Nedir?

  İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber…

  Devamını Oku »
 • Mufâvada Şirketi Nedir?

  Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması…

  Devamını Oku »
 • Mudârebe Şirketi Nedir?

  Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık. Mudârebe şirketinde…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu