Sıfat-ı

 • Dini SözlükSıfat-ı Zâtiyye Nedir?

  Sıfat-ı Zâtiyye Nedir?

  Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette…

 • Dini SözlükSıfat-ı Sübûtiyye Nedir?

  Sıfat-ı Sübûtiyye Nedir?

  Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunmakla birlikte başka varlıklarda da sınırlı olarak bulunan sıfatları. Bu sıfatlara sıfat-ı hakîkiyye de denir. Mükellef…

 • Dini SözlükSıfat-ı Selbiyye Nedir?

  Sıfat-ı Selbiyye Nedir?

  Allahü teâlâda bulunması câiz olmayan sıfatlar. Allahü teâlânın sıfat-ı zâtiyye ve sıfat-ı subûtiyyeden başka sıfatları ya îtibârî (var kabûl edilen)…

 • Dini SözlükSıfat-ı Nefsiyye Nedir?

  Sıfat-ı Nefsiyye Nedir?

  Allahü teâlânın Vücûd yâni var olma sıfatı. Allahü teâlâ hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfat-ı nefsiyye birdir. Yâni var olmaktır.…

 • Dini SözlükSıfat-ı Ma'neviyye Nedir?

  Sıfat-ı Ma’neviyye Nedir?

  Allahü teâlânın subûtî sıfatları. Allahü azîm-üş-şân hakkında bize bilinmesi vâcib (lâzım) olan sıfat-ı ma’neviyye sekizdir. Bunlar; Hayy, Allahü teâlâ diridir.…

 • Dini SözlükSıfat-ı İlâhiyye Nedir?

  Sıfat-ı İlâhiyye Nedir?

  Allahü teâlânın zâtî ve subûtî sıfatlarının hepsi. Perdeler tamâmen kalkıp, hakîkat bütün açıklığıyla bildirilince anladım ki, âlemler, mahlûklar (yaratılmışlar) sıfat-ı…

Başa dön tuşu