Seyr-i

 • Dini SözlükSeyr-i Murâdî Nedir?

  Seyr-i Murâdî Nedir?

  Murâdların, seçilmişlerin Allahü teâlânın lutf ve ihsânı ile çekilerek kavuştukları yol. Tasavvuf yoluna girip ilerlemek, yol gösteren rehberi sevmeğe bağlıdır.…

 • Dini SözlükSeyr-i İlallah Nedir?

  Seyr-i İlallah Nedir?

  Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle…

 • Dini SözlükSeyr-i Fillah Nedir?

  Seyr-i Fillah Nedir?

  Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme. Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O’nun sevdiklerini sevmek ve…

 • Dini SözlükSeyr-i Fil-Eşyâ Nedir?

  Seyr-i Fil-Eşyâ Nedir?

  Tasavvufta nihâyete kavuşan bir velînin geri döndükten sonra daha önce unutmuş olduğu eşyânın bütün bilgilerine yeniden sâhib olması. Seyr-i fil-eşyâ,…

 • Dini SözlükSeyr-i Enfüsî Nedir?

  Seyr-i Enfüsî Nedir?

  Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi. Seyr-i âfâkî (kendinin dışında ilerleme) insanı…

 • Dini SözlükSeyr-i Anillah-i Billâh Nedir?

  Seyr-i Anillah-i Billâh Nedir?

  Yüksek bilgilerden, aşağı bilgilere inme. Tasavvufta nihâyete (maksada) ulaşan velînin geri dönmesi ve mahlûkları bilmeğe kadar inmesi. Seyr-i anillah-i billah…

 • Dini SözlükSeyr-i Âfâkî Nedir?

  Seyr-i Âfâkî Nedir?

  Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin; ilminin, bilgisinin ve kendi ihtiyârı (dilemesi, istemesi) olmaksızın dış âlemde ilerlemesi. Seyr-i âfâkîde kötülüklerden temizlenmek ve…

Başa dön tuşu