Şer’iyye

 • Dini Sözlük

  Hîle-i Şer’iyye Nedir?

  Şer’î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet’e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir…

 • Dini Sözlük

  Edille-i Şer’iyye Nedir?

  Din bilgilerinin elde edilmesine esâs olan ve bunlara bağlı bulunan deliller. Edille-i şer’iyye dörttür: Kitâb (Kur’ân-ı kerîm), Sünnet (Peygamber efendimizin…

 • Dini Sözlük

  Ahkâm-ı Şer’iyye Nedir?

  İslâm dîninde bir işin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bildiren hükümler. Emirler ve yasaklar. Bunlara Ahkâm-ı ilâhiyye, Ahkâm-ı İslâmiyye ve Ahkâm-ı…

Başa dön tuşu