Şer’î

 • Dini Sözlük

  Şer’î Nedir?

  Şerîate âit, İslâmiyetle ilgili, İslâmiyet’e uygun. (Bkz. Şerîat) Bir işten, o işi işleyen kimsenin maksadı, niyeti her ne ise, o…

 • Dini Sözlük

  Nehâr-ı Şer’î Nedir?

  İmsâktan, akşam namazının vaktinin girmesine kadar olan zaman. Orucun farzı üçtür: 1)Niyyet etmek, 2)Niyyeti ilk ve son vakti arasında yapmak.…

 • Dini Sözlük

  Kırât-ı Şer’î Nedir?

  Peygamber efendimiz zamânında kullanılan ve hadîs-i şerîflerde ismi geçen bir ağırlık birimi. Hanefî mezhebinde, bir miskâl, yirmi kırâttır. Bir kırât-ı…

 • Dini Sözlük

  Dirhem-i Şer’î Nedir?

  Peygamber efendimiz zamânında kullanılan (3,36) üç gram ve otuz altı santigram ağırlığındaki gümüş para.

 • Dini Sözlük

  Delîl-i Şer’î Nedir?

  Dînî bilgilerin elde edildiği delîl, kaynak. ( Bkz. Edille-i Şer’iyye) Müctehîd (din ilimlerinde söz sâhibi) olmayanların sözleri, delîl-i şer’î olmaz.…

Başa dön tuşu