şakkı kamer muzicesi

  • Efendimiz S.A.V

    Şakk-ı Kamer Mu’cizesi

    Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden bir çok mu’cizeye şâhid oldukları halde, yine de inad ve inkârlarından vazgeçip…

Başa dön tuşu