sakınmak

  • Hutbeler

    Haramlardan Sakınmak

    Muhterem Müslümanlar! Dünya hayatında Mü’minin gayesi; Allah’ın emirlerine itaat edip haramlardan sakınmak ve ilahi rızaya uygun yaşamaktır. Cenâb-ı Allah’ın açıkça…

Başa dön tuşu