Sahîh

 • Sahîh Temizlik Nedir?

  Ergenlik çağına erişmiş bir kızda veya kadında, âdet zamânından sonra başlayan ve içinde hiç kan görülmeyen, öncesi ve sonrası hayız…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Kavl Nedir?

  Fıkıh âlimlerinin bir iş hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden (re’y ve ictihâdlarından) hakkında doğrudur veya doğru olan budur dedikleri kavl, hüküm,…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Kan Nedir?

  Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Hadîs Nedir?

  Âdil yâni yalancılıktan uzak, büyük günah işlemeyen ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, Resûlullah efendimize kadar, rivâyet edenlerden hiçbiri noksan…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Ced Nedir?

  Ölenin babasının babası veya babasının babasının babası gibi derecesi yakın olsun uzak olsun aralarında kadın bulunmayan dede. Yâni araya kadın…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Bey Nedir?

  Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş. (Bkz. Bey’) Sahîh bey’in meydana gelmesi…

  Devamını Oku »
 • Sahîh Nedir?

  Şartlarına uygun olan iş veya ibâdet. Bir amelin, ibâdetin sahîh olması başkadır, kabûl olması başkadır. İbâdetlerin sahîh olmaları için, kendilerine…

  Devamını Oku »
 • Hadîs-i Sahîh Nedir?

  Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, müsned-i muttasıl (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir…

  Devamını Oku »
 • Bey-i Sahîh Nedir?

  Aslı ve sıfatı İslâmiyet’e uygun olan satış; doğru ve sıhhatli alış-veriş. Bey’i sahîhin geçerli olması için, alıcı ve satıcının aynı…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu