sahabilerin hayatları

  • Sahabeler

    ÜSAME B.ZEYD

    Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl ashabın ileri gelenlerinden biri olup, Rasûlüllah (s.a.s)’in azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin oğludur.…

  • Aşere-i Mübeşşere

    ZÜBEYR B. el-AVVAM

    Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kuraşî…

Başa dön tuşu