sahabi dönemi

  • Aşere-i Mübeşşere

    EBU UBEYDE B. el-CERRAH

    Emînü’l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* ‘den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh’tır. Kureyş kabîlesinin…

Başa dön tuşu