Sabrın Sonu Selamettir

  • Hutbeler

    Cuma Hutbesi: Sabrın Sonu Selamettir

    Muhterem Müslümanlar! Dünya hayatında her insan yolcudur. Şu fânî âlemde gelen gider, konan göçer. Her birimizin cennete uzanan yolu, inişlerden…

Başa dön tuşu