Rivâyet

 • Dini Sözlük

  Rivâyet Yolu Nedir?

  İctihâdda Medîne-i münevvere halkının âdetlerini kıyastan üstün tutan. Hicâz âlimlerinin yolu. Rivâyet yolundaki müctehidlerin büyüğü İmâm-ı Mâlik rahmetullahi aleyhtir. (Bkz.…

 • Dini Sözlük

  Rivâyet Tefsiri Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sur veya…

 • Dini Sözlük

  Rivâyet Nedir?

  1. Bir şeyi haber vermek veya haber verilen şey. Hazret-i Ali radıyallahü anhtan gelen rivâyetlerde şöyle buyruldu: “Kalbler, kablara benzer.…

 • Dini Sözlük

  Ehl-i Rivâyet Nedir?

  Dînî kaynaklardan hüküm çıkarırken Hicâz âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara; ehl-i hadîs, ehl-i eser de denir. Ehl-i rivâyet, Medîne-i münevvere…

Başa dön tuşu