regaip kandili hakkında bilgi

  • HutbelerRegaib Kandili

    Regaib Kandili

    Muhterem Müminler Rahmet ve mağfireti sonsuz olan Rabbimiz, biz kullarına fazilet ve bereketi bol aylar, günler ve geceler tahsis etmiştir.…

Başa dön tuşu