regaip kandili anlamı

  • Hutbeler

    Regaib Kandili

    Muhterem Müminler Rahmet ve mağfireti sonsuz olan Rabbimiz, biz kullarına fazilet ve bereketi bol aylar, günler ve geceler tahsis etmiştir.…

Başa dön tuşu