Nikâh-ı

  • Dini SözlükNikâh-ı Müt'a Nedir?

    Nikâh-ı Müt’a Nedir?

    Şâhidsiz olarak, bir kadınla belli para verip, belli zaman için berâber yaşamağı sözleşmek. (Bkz. Müt’a Nikâhı) Nikâh-ı müt’a, Hanefî, Şâfiî,…

Başa dön tuşu