Nefs-i

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Râdiye Nedir?

  Rabbinden râzı ve hoşnûd olan nefs. Nefs-i Râdiyeye kavuşan kimsenin duâsını Allahü teâlâ reddetmez. Fakat edeb ve hayâsından bir şey…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Nâtıka Nedir?

  İnsanı hep kötülük ve aşağılık işler yapmaya sürükleyen nefs. Nefs-i emmâre. İnsanın bütün kötülükleri nefs-i nâtıkada toplanmıştır. Nefs-i nâtıka hiç…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Mülhime Nedir?

  Gerektiği zaman Allahü teâlâ tarafından kendisine hakîkatler ilhâm edilen, kötülüklerden arınmış nefs. Nefs-i mülhimeye kavuşmuş bir kimse, ilim, kanâat, tevâzu…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Mutmainne Nedir?

  Îmân etmiş nefs. Allahü teâlâyı anmakla huzûra eren, İslâmiyet’in emirlerini yapmak kendisine zor, ağır gelmeyen nefs. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Mardiyye Nedir?

  Kusurlarını bilen, kendisinden râzı olunan nefs. Rabbinin indinde, makbûl olan nefs. Nefs-i mardiyyeye kavuşan kimse, verdiği her sözü yerine getirir.…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Levvâme Nedir?

  Kötü işlerden dolayı dâimâ kendini kınayan ve ayıplayan nefs. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Kıyâmet gününe ve nefs-i…

 • Dini Sözlük

  Nefs-i Emmâre Nedir?

  Kötülüğü emr eden nefs. Nefs-i emmâre, hiç kimsenin emri altına girmeyip, herkese emretmek ister. Nefs-i emmâreyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için…

Başa dön tuşu