Nefs

 • Dini Sözlük

  Tezkiye-i Nefs Nedir?

  1. Nefsi, İslâmiyet’in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek. Tezkiye-i nefs yapınca, kalb tasfiye bulur yâni kalbin Allahü teâlâdan…

 • Dini Sözlük

  Nefs Muhâsebesi Nedir?

  İnsanın, dâimâ kötülük ve günâh işlemek istiyen nefsini hesâba çekip, kontrol etmesi ve gerektiğinde onu cezâlandırması (Bkz. Muhâsebe)

 • Dini Sözlük

  Nefs (Nefis) Nedir?

  1. Can. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Her nefs, ölümü tadıcıdır. (Âl-i İmrân sûresi: 185) 2. İnsanın kendisi,…

 • Dini Sözlük

  İcbâr-ı Nefs Nedir?

  İnsanın kendini bir işe zorlaması. Kur’ân-ı kerîm okurken ağlayın, eğer ağlayamazsanız, ağlar gibi yapın yâni ağlamaya icbâr-ı nefs edin. (Hadîs-i…

 • Dini Sözlük

  Islâh-ı Nefs Nedir?

  Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

 • Dini Sözlük

  Hadîs-i Nefs Nedir?

  Kalbe gelip de, yapmakla yapmamak arasında tereddüde sebeb olan düşünce. Kalbe gelen düşünce beş derecedir: Birincisi, kalbde durmaz, uzaklaştırılır. Buna…

 • Dini Sözlük

  Fenâ-i Nefs Nedir?

  İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi. Fenâ-i…

Başa dön tuşu