Neccâriyye

  • Dini SözlükNeccâriyye Nedir?

    Neccâriyye Nedir?

    Hicretin üçüncü asrında Hüseyin bin Muhammed en-Neccâr tarafından kurulan bozuk fırka. Neccâriyye fırkasının inanışlarının bâzıları Cebriyyeye, bâzıları Mûtezileye uygundur. Neccâriyyeye…

Başa dön tuşu