Nass

  • Dini SözlükNass Nedir?

    Nass Nedir?

    1.Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler. Çoğulu nüsûs’tur. Ehl-i sünnet âlimleri nassları zâhirleri üzere almışlardır. Yâni açık olan mânâlarını vermişlerdir. Zarûret…

  • Dini SözlükDelâlet-i Nass Nedir?

    Delâlet-i Nass Nedir?

    Nassın delâleti. Nass’da (Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit…

Başa dön tuşu