Müsâvât

  • Dini SözlükMüsâvât Nedir?

    Müsâvât Nedir?

    Eşitlik, denklik; aynı halde ve derecede olma. İslâm dînindeki hürriyet ve müsâvât, gayr-i müslimlerin çoğunu dâimâ kendine çekmiştir.Pekçoğu bu sebepten…

Başa dön tuşu