Mürtezâ

  • Dini Sözlük

    Mürtezâ Nedir?

    Beğenilmiş, râzı olunmuş mânâsına hazret-i Ali’nin lakabı. Âdem’in (aleyhisselâm) hilm sıfatını ve Yûsuf’un (aleyhisselâm) güzel ahlâkını görmek isteyen, Ali Mürtezâ’ya…

Başa dön tuşu