Muhtâr

 • Dini Sözlük

  Muhtâr Kavl Nedir?

  Bir mes’elede, bir mezhebin âlimlerinin çoğu tarafından mezhebin içinde mevcûd ictihâdlardan (büyük âlimlerin kitâb ve sünnetten çıkardıkları hükümlerden) seçilen ve…

 • Dini Sözlük

  Muhtâr Nedir?

  Serbest. Söz ve fiillerinde serbest olup, istediği gibi davranan ve dilediğini yapan. Kullar istekli hareketlerini yapıp yapmamakta muhtardırlar. Kul bir…

 • Dini Sözlük

  Kâdir-i Muhtâr Nedir?

  Dilediğini yapabilen, bir şeyi yapmaya mecbur olmayan. Allahü teâlâ Kâdir-i muhtâr’dır, tabîat kuvvetleri gibi elbette işi yapmaya mecbûr değildir. (İmâm-ı…

 • Dini Sözlük

  Fâil-i Muhtâr Nedir?

  İstediğini yapan. Allahü teâlâ fâil-i muhtârdır. Hiçbir işi yapmaya mecbûr değildir. Yaptıkları şey için de kimse O’na bunu niçin yaptın…

Başa dön tuşu