Müctehid-i

 • Dini Sözlük

  Müctehid-i Müstekıl Nedir?

  Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden doğrudan hüküm çıkarabilen ve kendine mahsûs kâide ve usûl koyan mezheb sâhibi müctehid. Buna, mutlak…

 • Dini Sözlük

  Müctehid-i Müntesib Nedir?

  Mezheb reîsinin (imâmının) koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, edille-i şer’iyyeden (dört ana delîlden) hüküm çıkaran İslâm âlimi. Buna, müctehid fil-mezheb…

 • Dini Sözlük

  Müctehid-i Mutlak Nedir?

  Dînî hükümleri, Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve diğer dînî delillerden (kaynaklardan) istinbât ederken, çıkarırken kendine mahsûs kâide ve usûl…

 • Dini Sözlük

  Müctehid-i Mukayyed Nedir?

  Mezheb imâmının koyduğu usûl ve kâidelere uyarak, delîllerden yeni hükümler çıkaran İslâm âlimi. Mukayyed müctehid. (Bkz. Müctehid fil-Mezheb) Müslümanlar, ya…

 • Dini Sözlük

  Müctehid-i Fiş-Şer Nedir?

  Dînî hükümleri, Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerden çıkarırken, kendine mahsûs kâide ve usûl koyan mezheb sâhibi müctehid. Buna müctehid-i mutlak…

Başa dön tuşu