mirac gecesi namazı

  • Senelik Dualar

    Mirac Gecesi Namazı

    Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’at-da Fâtihâ-i şerîfeden…

Başa dön tuşu