Mescid-i

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Şerîf Nedir?

  Mescid-i Nebî. Medîne şehrindeki Mescid-i şerîf’i hicretin birinci senesinde Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), Eshâb-ı kirâm ile birlikte yaptılar. Hicretin…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Seâdet Nedir?

  Mescid-i Nebî. Mescid-i Seâdeti tâmir ve tezyîn için Sultan Abdülmecîd Han kadar çok para harcayan ve gayret eden hiçbir kimse…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Nebî Nedir?

  Peygamber efendimizin, hicretten sonra Eshâb-ı kirâm (mübârek arkadaşları) ile birlikte Medîne-i münevverede inşâ ettiği mescid, câmi. Mescid-i Resûl, Mescid-i Saâdet…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Kubâ Nedir?

  Resûlullah efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicret ederken Kubâ köyünde yaptıkları mescid. Câmilerin efdali (en üstünü)Kâbe-i muazzama, sonra bunun etrâfındaki Mescid-i Harâm,…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Kıbleteyn Nedir?

  Peygamber efendimiz Medîne-i münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Hîf Nedir?

  Yetmiş peygamberin namaz kıldığı bildirilen Minâ’daki mescid. Mescid-i Hîf’te yetmiş peygamber namaz kıldı. Onlardan birisi Mûsâ aleyhisselâmdır, sanki ben onu…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Harâm Nedir?

  Ka’be-i muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi. Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: (Namazda) yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir.…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Dırâr Nedir?

  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz zamânında münâfıkların (inanmadıkları hâlde, müslüman görünenlerin) fitne, fesâd yuvası ve silah deposu olarak Kubâ’da…

 • Dini Sözlük

  Mescid-i Aksâ Nedir?

  Kudüs’te Süleymân aleyhisselâm tarafından yaptırılan mescid. Beyt-i Mukaddes (Makdis). Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: (Her türlü noksanlıktan) münezzeh…

Başa dön tuşu