Merhamet Toplumu

  • Hutbeler

    Cuma Hutbesi: Merhamet Toplumu

    Muhterem Müslümanlar! Cenâb-ı Hakk’ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin “Rahmân” isminin bir tecellisidir.  Merhamet,…

Başa dön tuşu