Mânây-ı

 • Dini SözlükMânây-ı Zımnî Nedir?

  Mânây-ı Zımnî Nedir?

  Bir lafzın konulduğu mânânın tamâmının içerisindeki cüz’î, husûsî mânâlardan herbiri. İnsan lafzının tam mânâsı, karşılığı hayvân-ı nâtık (konuşan, düşünen canlı)dır.…

 • Dini SözlükMânây-ı Zâhirî Nedir?

  Mânây-ı Zâhirî Nedir?

  Bir lafzın görülen, anlaşılan, meşhûr mânâsı. Âl-i İmrân sûresinin başında bildirildiği üzere, Kur’ân-ı kerîmin âyetleri iki türlüdür. Biri muhkemât olup,…

 • Dini SözlükMânây-ı Mutâbıkî Nedir?

  Mânây-ı Mutâbıkî Nedir?

  Bir lafzın asıl konulduğu mânânın tamâmı, hepsi. Hayvân-ı nâtık (düşünen canlı) sözünün mânâsı, insan lafzının mânây-ı mutâbıkîsidir. Çünkü hayvân-ı nâtık,…

 • Dini SözlükMânây-ı Murâdî Nedir?

  Mânây-ı Murâdî Nedir?

  Bir sözde anlatılmak, ifâde edilmek istenilen, kastedilen mânâ. Müctehîd olmak (Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîften hüküm çıkarabilmek) için, Arabî yüksek…

 • Dini SözlükMânây-ı İltizâmî Nedir?

  Mânây-ı İltizâmî Nedir?

  Bir lafzın (sözün) asıl konulduğu mânânın lâzımı olan (ondan ayrılmayan) mânâ. İnsan sözünün mânâsı ve mâhiyeti, hayvân-ı nâtık (konuşan, düşünen…

Başa dön tuşu