kul ve kamu hakkı

  • HutbelerCuma Hutbesi: Kul ve Kamu Hakkı

    Cuma Hutbesi: Kul ve Kamu Hakkı

    Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul eder.…

  • HutbelerKul ve Kamu Hakkı

    Kul ve Kamu Hakkı

    Kardeşlerim! Bir ayet-i   kerimede   Rabbimiz   şöyle buyurmaktadır:  “Hiçbir  peygamber,  emanete hıyanet etmez. Kim emanete yani kamu malına hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik…

Başa dön tuşu