Kubâ

  • Dini Sözlük

    Mescid-i Kubâ Nedir?

    Resûlullah efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicret ederken Kubâ köyünde yaptıkları mescid. Câmilerin efdali (en üstünü)Kâbe-i muazzama, sonra bunun etrâfındaki Mescid-i Harâm,…

  • Dini Sözlük

    Kubâ Mescidi Nedir?

    İslâm târihinde Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hicreti sırasında Medîne-i münevvere yakınında bulunan Kubâ’da ilk defâ inşâ edilen mescid.…

Başa dön tuşu